Đĩa Đánh Bóng Sàn 4DS1

Đĩa Đánh Bóng Sàn 4DS1

dia mai danh bong be tong

-       Độ dày: 3mm

-       Đường kính: 100mm

-       Bao gồm các đầu số: #50, #100, #200, #400, #800, #1500

Dùng để đánh bóng các sàn phủ Shield, sàn bê tông, sàn đá Granite, Marble, terrazzo.